S E R V I C E S

خدمات هیتاسب

مهندسین هیتاسب طیف گسترده ای از خدمات را در زمینه ی شبکه و زیرساخت برای شما عزیزان فراهم کرده اند تا تمامی نیاز های فردی و سازمانی شما را پوشش دهند.

عیب یابی شبکه های کامپیوتری وتجهیزات مرتبط

طراحی و اجرای پروژه های مجازی سازی

طراحی و اجرای پروژه های زیرساخت شبکه

طراحی و اجرای راهکارهای شبکه با رویکرد مایکروسافتی

سید مجتبی ابوطالبی

هم موسس و مدیر ارشد اجرایی
T E A M

Observe

Evaluate

Divide

Conquer

امیرحسین گلشنی

هم موسس و مدیرفنی
فهرست