ما تلاش می‌کنیم تا سایت گروه فنی مهندسی هیتاسب را بیشتر به آنچه که مورد نیاز شما کارفرمایان عزیز است تبدیل کنیم. در این صفحه نقشه راه آینده هیتاسب را منتشر می‌کنیم.

اگر به چیزی نیاز دارید که در لیست نیست می‌توانید از صفحه تماس با ما آن را با ما در میان بگذارید.

مواردی که در حال حاضر روی آن ها کار می کنیم:
  • تکمیل صفحه ی نقشه راه آینده
  • نکمیل صفحه ی آموزش
  • تکمیل صفحه ی محصولات
مواردی که در آینده به سراغ آن خواهیم رفت:
  • راه اندازی پشتیبانی آنلاین
مواردی که به اتمام رسیده:
  • ایجاد صفحه ی معرفی تیم ما
  • ایجاد صفحه ی درباره ی ما
  • ایجاد صفحه ی پروژه ها
فهرست