پروژه های در حین اجرا
طراحی وبسایت یگانه علوی (در زمینه ی مشاوره ی خانواده و روان درمانی)
 • طراحی اولیه ی وبسایت
 • طراحی لوگو
 • پشتیبانی SEO
میزان پیشرفت پروژه30%
30%
طراحی لوگو و وبسایت شرکت میراب صنعت سبز آویژه 
 • طرای اولیه وبسایت
 • طراحی لوگو
میزان پیشرفت پروژه60%
60%
پشتیبانی کامل شرکت ساب سازان

(فاز اول)

 • آنالیز وبسایت موجود
 • باز طراحی وبسایت
 • پشتیبانی شبکه و زیرساخت مجموعه

(فاز دوم)

 • پشتیبانی SEO
 • تولید محتوا برای وبسایت و شبکه های مجازی
میزان پیشرفت فاز اول پروژه50%
50%
میزان پیشرفت فاز دوم پروژه20%
20%
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
 • راه اندازی سیستم تیکتینگ Helpdesk
 • راه اندازی سیستم مدیریت آموزش اکترونیک (LMS)
 • راه اندازی سیستم هاستینگ CPanel به صورت On-premises
میزان پیشرفت پروژه10%
10%
فهرست